Prawnicy

Dzięki inicjatywie absolwentów Wydziału Prawa i Admini-stracji UG od 1999 roku działa Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Gdańskieg. Do 2021r funkcję pierwszego Kanclerza/Prezesa pełnił dr Henryk J. Lewandowski. Od 2022r. funkcję Prezesa pełni mgr Eligiusz Michałek. Choć do organizacji może należeć absolwent każdego kierunku, w większości są to prawnicy. Głównym jej celem jest bowiem integracja środowisk inteligenckich.

pobierz PDF

Aktualnosci
SAUG z wizytą u Rektora UG prof. Piotra Stepnowskiego
Integracja środowisk absolwenckich z kadrą naukową UG, promowanie absolwentów, którzy osiągają sukcesy w gospodarce narodowej, w życiu biznesowym, społecznym, zawodowym oraz przekazywanie informacji o bazie naukowo-dydaktycznej i zapleczu naukowym UG - to główne cele Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego, które działa przy uczelni już od 30 lat.
Wizytę Rektorowi Uniwersytetu Gdańskiego prof. Piotrowi Stepnowskiemu złożyli dziś Prezes Stowarzyszenia Absolwentów UG, Eligiusz Michałek oraz Wiceprezes Bolesław Kwiatkowski.
Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
dra Henryka Jana Lewandowskiego KANCLERZA KAPITUŁY I ZAŁOŻYCIELA STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. Był postacią wyjątkową o szerokich zainteresowaniach , działał z pasją w biznesie ,nauce i w życiu społecznym.
Człowiek sukcesu w dziedzinie gastronomii i turystyki,docent w WSTiH , prof. Akademii Galicyjskiej, publicysta .Pisał świetne artykuły pt. turystyka i obyczaje w WIECZORZE POMORZE.
Jego aktywna i twórcza praca na rzecz UG I ABSOLWENTÓW była dla nas członków stowarzyszeniamotywacją i zaszczytem do współpracy oraz będzie inspiracją do kontynuacji tego dzieła.
Nasz Wielki Kanclerzu spoczywaj w pokoju.