Prawnicy

Kancelaria Stowarzyszenia Absolwentów UG:

ul. Jana Bażyńskiego 1A, pokój 121

80-309 Gdańsk

NIP 584-24-63-861

REGON 192569751

Kontakt e-mail:

kancelaria@absolwenci-ug.pl

Adres korespondencyjny:

ul. Bitwy pod Lenino 49

80-809 Gdańsk

Aktualnosci