Prawnicy

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
2023-02-15
Żegnaj Przyjacielu!
Uniwersytet Jagielloński stracił wspaniałego Ambasadora w Gdańskim środowisku akademickim.
Dnia 1 października 2021 roku zmarł w Gdańsku doc. dr Henryk Jan Lewandowski.
Wykładowca akademicki, pisarz, publicysta, działacz społeczny, Kanclerz Kapituły Stowarzyszenia
Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego.
Za tymi oficjalnymi tytułami stał naprawdę dobry człowiek, pełen osobistego ciepła, życzliwości
i optymizmu. Zawsze gotowy do współpracy i pomocy innym.
Wszystko zaczęło się wiele lat temu, kiedy Henryk Lewandowski związał się z Uniwersytetem
Gdańskim, był też wykładowcą w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa. W roku 2018 otrzymał tytuł
Profesora Akademii Galicyjskiej.
Przez wiele lat kierował Stowarzyszeniem Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego, robił to
z wielkim zaangażowaniem i pasją.
Z wielką radością uczestniczył w Zjeździe Absolwentów Uniwersytetów Polskich, który odbył się
10. maja 2007 roku, na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Od tego czasu rozpoczęły się częste kontakty Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu
Gdańskiego ze Stowarzyszeniem Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W tamtym okresie ze strony SAUJ, aktywnie działała pani Zofia Cześnikiewicz, a u boku Henryka
Lewandowskiego pan Eligiusz Michałek.
Kilka razy w ciągu roku odbywały się spotkania zacieśniające kontakty organizacyjne
i towarzyskie.
Do najbardziej zapamiętanych uroczystości zaliczyć należy coroczne Opłatki w Krakowie na
Wawelu i w Gdańsku w Restauracji „Gdańskiej”, u państwa Marii i Henryka Lewandowskich.
Podobnie uroczyste spotkania odbywały się przed Świętami Wielkanocnymi. W Krakowie
w piwnicy gotyckiej przy ul. Grodzkiej, w siedzibie Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu
Jagiellońskiego, a w Gdańsku w siedzibie Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego.
Najbardziej twórcze spotkania miały charakter półoficjalny. Przedstawiciele obu stowarzyszeń
uczestniczyli w jubileuszach, promocjach książek, oraz okazjonalnych wykładach, których tematem
najczęściej były problemy łączące Uniwersytet Jagielloński z Uniwersytetem Gdańskim. Tych
kontaktów było bardzo dużo, a Henryk Lewandowski dbał o ich wysoki poziom ze strony
Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego.
Ze strony Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego osobą wiodącą była
Barbara Nikorowicz.
Wielka Kapituła Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego przyznała
„Uniwersytecką Sowę Wielkiej Mądrości” całemu Zarządowi Głównemu SAUJ, za specjalne zasługi na
rzecz społeczności absolwenckiej.
Wyróżnienie to było potwierdzeniem podziękowań za wspaniałą współpracę z przedstawicielami
najstarszej w Polsce Uczelni.
Henryk Lewandowski ciągle podkreślał wielkość historyczną i współczesną Uniwersytetu
Jagiellońskiego, w skali krajowej, europejskiej i światowej. Robił to z wielką dumą, przekonaniem
i osobistym zaangażowaniem.
Uroczystości upamiętniające 650 lat istnienia Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 50-lecia
Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukazały wiele wątków pracy kręgów
akademickich w kraju i za granicą.
Henryk Lewandowski pragnął, aby w tych doniosłych chwilach dla nauki polskiej pokazało się
środowisko „Młodego” Uniwersytetu Gdańskiego. W Gdańsku H. Lewandowski zorganizował kilka spotkań okolicznościowych, na które zaprosił
przedstawicieli świata nauki, kultury, sztuki i biznesu. Podczas promocji książek i wykładów,
przybliżano znaczenie i dorobek Uniwersytetu Jagiellońskiego, z podkreśleniem związku ludzi
środowisk krakowskich i gdańskich.
Kanclerz kapituły dr Henryk Jan Lewandowski złożył imienne gratulacje członkom Zarządu
Głównego z okazji Jubileuszu 50-lecia SAUJ, a wiceprezes Barbara Nikorowicz otrzymała wyróżnienie
okolicznościowe Gdańskie Lwice Uniwersyteckie, „w dowód uznania za działalność integracyjną
społeczności uniwersyteckiej Krakowa i Gdańska.”
Henryk Lewandowski został uhonorowany Złotą Odznaką SAUJ za „pogłębianie więzi między
stowarzyszeniami północy i południa”, oraz pamiątkami okolicznościowymi.
Natomiast Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. Wojciech Nowak otrzymał od Kanclerza
H. J. Lewandowskiego złoty medal VICTORIA za szczególne zasługi.
W następnych latach kontakty przedstawicieli obu stowarzyszeń zostały rozwinięte.
Piszący te słowa zaproponował nawiązanie współpracy z Gdańskim Stowarzyszeniem Polskich
Ormian. Zorganizowano siłami trzech stowarzyszeń, Prezydenta Gdańska oraz Uniwersytetu
Gdańskiego, dwudniowe wydarzenie integrujące środowiska naukowe i kulturalne Gdańska
i Krakowa.
Wiceprezes SAUJ prof. Krzysztof Stopka i dr Andrzej Zięba zaprezentowali swoją nową książkę
„Ormianie Polscy”.
Inni przedstawiciele poszczególnych organizatorów wygłosili bardzo interesujące referaty,
prezentacje. Zaprezentowano ciekawe prace malarzy współczesnych. Całość wydarzenia była szeroko
przedstawiona przez prasę oraz Telewizję Gdańską.
Za koordynację informacji publicznej poczuł się odpowiedzialny osobiście H. J. Lewandowski wraz
ze swym zastępcą Eligiuszem Michałkiem.
Stan zdrowia Kanclerza Kapituły SAUG pogarszał się, ale nie wpływało to na trwającą współpracę,
w której wiodącą rolę odgrywał Wicekanclerz Kapituły Eligiusz Michałek. Jego zabiegi i inicjatywy
spotkały się z aprobatą i radością ze strony Kanclerza Henryka Lewandowskiego.
Wymiana delegacji uczestniczących w różnych wydarzeniach trwała do czerwca 2021 roku, kiedy
to odbyło się historyczne posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu
Gdańskiego. Na to wydarzenie zaproszono pełnomocnika Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Absolwentów UJ do kontaktów ze stowarzyszeniami Barbarę Nikorowicz i honorowego członka SAUJ
Jacka Nikorowicza. Na posiedzeniu tym doszło do formalnego przekazania insygniów władzy przez
dotychczasowego Kanclerza Kapituły SAUG Henryka Lewandowskiego, dotychczasowemu
wicekanclerzowi Eligiuszowi Michałkowi.
W swoim wystąpieniu H. Lewandowski wyraził swoją radość, że po wielu latach przekazuje
Stowarzyszenie w dobre ręce, a zebranych, szczególnie przedstawicieli Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Prezydenta Malborka, Prezydenta Wejherowa i Prezydenta Torunia prosi o kontynuację pracy na
rzecz rozwoju swoich środowisk. Moment ten był wzruszający, gdyż wszyscy zdawali sobie sprawę, że
ustępuje człowiek, bez reszty oddany środowisku akademickiemu Wybrzeża, a także Uniwersytetowi
Jagiellońskiemu, o czym w Krakowie wiedzieli nieliczni.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że H. Lewandowski był człowiekiem wszechstronnie
utalentowanym. Potrafił wspaniale popularyzować zwyczaje kulinarne w bardzo szerokim zakresie.
Na tle gastronomii światowej pokazywał polskie zwyczaje. Napisał kilka książek o tej tematyce.
Szczególnie bliska mu była książka pod tytułem „Tajemnice kultury salonów gdańskich”.
Innym tematem bardzo mu bliskim było podróżowanie po świecie. Był zafascynowany
wszystkimi, bardzo mało znanymi miejscami na przykład w Peru, czy w Meksyku. Nie zapomniał też o własnych przyjemnościach, tworząc oryginalne menu, na przez siebie i żonę
Marię aranżowane przyjęcia. Zawsze znajdowały się okazje, aby sobie i innym sprawić wielką
przyjemność, w pięknej, unikatowej oprawie Restauracji Gdańskiej.
Jego sposób bycia, obcowania z ludźmi charakteryzował się niekłamaną życzliwością i sympatią,
co było powszechnie odwzajemniane.
Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych. Może tak, ale są tacy, jak nasz przyjaciel Henryk Jan
Lewandowski, który pozostawił po sobie pustkę, a w konsekwencji żal, że to wszystko co było
wspaniałe z Jego udziałem, bezpowrotnie minęło.

Jacek Nikorowicz
honorowy członek
Stowarzyszenia Absolwentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego.