Prawnicy

Dzięki inicjatywie absolwentów Wydziału Prawa i Admini-stracji UG od 1999 roku działa Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Gdańskieg. Funkcję Przewodniczącego pełni dr Henryk J. Lewandowski. Choć do organizacji może należeć absolwent każdego kierunku, w większości są to prawnicy. Głównym jej celem jest bowiem integracja środowisk inteligenckich.

- Dzięki stowarzyszeniu dochodzi do spotkań absolwentów naszej uczelni z wykładowcami (...) Nie staramy się za wszelką cenę przyciągać wielkich ludzi biznesu czy polityki. Pragniemy się skupić na integrowaniu klasy średniej - mówi prezes Henryk Lewandowski. Wachlarz tematyki prezentowanej na spotkaniach jest bardzo szeroki - od spraw społecznych, kulturowych po nawet polityczne.

 

W ramach działalności stowarzyszenia powołano także Absolwencki Club Artystyczno-Kulturalny, w którym organizowane są wieczory Autorskie. Do tradycji należą spotkania pod koniec roku akademickiego., w formie wyjazdów tzw. majówki lub czerwcówki. Z racji dużego zainteresowania świeżo upieczonych magistrów utworzono także Młodzieżową Sekcję Uniwersytecką. Obok prawników dużą część zrzeszonych osób stanowią humaniści. Najsłabiej wypada reprezentacja kierunków ścisłych. Choć stowarzyszenie jest młodą organizacją, jego przedstawiciele dbają o zachowanie tradycji. W czasie inauguracji roku akademickiego występują w specjalnych strojach.