Kapituła

Henryk J. Lewandowski

Kanclerz Kapituły

Krzysztof Hildebrandt

Podkomorzy - Prokanclerz

Murka Maria Sykora

Sekretarz Major Domus

Eligiusz Michałek

Skarbnik

Sławomir Grześkowiak

Członek Zarządu

Jan Tadeusz Wilk

Członek Zarządu